Tadej: spletne objave - Licenca.html


Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija

Dovoljeno vam je:

        - reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in priobčevanje dela javnosti.


Pod naslednjimi pogoji:

        - Priznanje avtorstva. Pri uporabi dela morate navesti izvirnega avtorja na način, ki ga določi izvirni avtor oziroma dajalec licence.

        - Nekomercialno. Tega dela ne smete uporabiti v komercialne namene.

        - Brez predelav. Dela ne smete spreminjati, preoblikovati ali ga uporabiti v svojem delu.    Pri vsaki uporabi ali distribuiranju morate uporabnike seznaniti s pogoji licence za to avtorsko delo.

    Kateri koli od teh pogojev se lahko razveljavi, če za to dobite dovoljenje imetnika avtorskih pravic.

    Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.Vaše pravice do poštene rabe in druge pravice niso omejene z zgoraj navedenim.
To je uporabniku berljiv povzetek celotnega pravnega besedila (celotne licence).Pojdi nazaj na blog: Tadej: spletne objave

Glej tudi dokumente: Definicije.html, Disklejmer.html, Glavno.htmlCopyright © 2006-2008 Tadej Persic. Nekatere pravice pridržane.

Licensirano z Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 licenco (angleška verzija besedila: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5)

Creative Commons lahko obiščete na http://creativecommons.si/, oziroma na originalnem angleškem http://creativecommons.org/ spletnem mestu.